Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 93 od 11.10.2018.)


  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA JERNEJU KOPITARU ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA VASKU POPI ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN-OBELEŽJA MILANU MLADENOVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2018)
  • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016, 73/2016, 4/2017, 36/2017, 96/2017, 57/2018 i 93/2018)
  • REŠENJE O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 4/95, 9/2004, 2/2005, 15/2007, 34/2009, 10/2011, 51/2014, 11/2015 i 93/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex