Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 93 od 14.12.2017.)


  • REŠENJE O IZNOSU JEDNOKRATNOG NOVČANOG DAVANJA ZA ZAPOSLENE PORODILJE I NOVČANOG DAVANJA ZA NEZAPOSLENE PORODILJE ZA DECU ROĐENU DO 7. JULA 2017. GODINE, A ZA KOJE SU ZAHTEVI PODNETI DO 7. JANUARA 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2017)
  • REŠENJE O IZNOSU NOVČANOG DAVANJA ZA PORODILJE I NOVČANOG DAVANJA ZA NEZAPOSLENE PORODILJE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex