Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 92/2022 od 11.10.2022.)


 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Patrijarha Dimitrija, Miška Kranjca, Borske i naselja Miljakovac, Gradska opština Rakovica
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2022/2023 godinu
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu
 • Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa rada sa finansijskim planom Centra za kulturu Barajevo za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac
 • Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac
 • Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex