Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 92 od 18.10.2019.)


  • Plan mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj površini I faza
  • Pokazatelj potrošačkih cena u septembru 2019. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica
  • Odluka o izmenama Odluke o zaštitniku građana Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o izmenama Odluke o zaštitniku građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim objektima na javnoj i drugoj površini na području gradske opštine Rakovica
  • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o održavanju saobraćajnih površina u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini na području gradske opštine Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex