Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 92 od 11.10.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017, 64/2018 i 92/2018)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2019. I 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017, 64/2018 i 92/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2016, 2/2017, 36/2017 i 92/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018 i 92/2018)
  • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017, 64/2018 i 92/2018)
  • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015, 61/2015, 114/2016 i 92/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex