Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 92/2023 od 15.11.2023.)


  • Odluka o nastavku obavljanja delatnosti Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću "Arena Beograd" u formi javnog preduzeća pod nazivom Javno preduzeće "Arena Beograd" Beograd
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Surčina, gradska opština Surčin, za blokove 9, 10, 11, 12 i 13
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Živkovića, Ravaničke i Stanislava Sremčevića (blokovi 8-15) - opština Zvezdara, za Blok 12, između ulica: Ulcinjske, Radojke Lakić, Vojislava Ilića i Gospodara Vučića
  • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja uz Volginu ulicu, gradska opština Zvezdara
  • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Bloka 34, gradska opština Novi Beograd
  • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između Bulevara despota Stefana, Milana Kašanina, Vladete Jerotića (Dalmatinska) i Botaničke bašte "Jevremovac", gradska opština Stari grad
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela privredne zone uz obilaznu teretnu železničku prugu, gradska opština Surčin
  • Izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I-XIX) (I faza - 3. etapa)
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone uz obilaznu teretnu železničku prugu, gradska opština Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex