Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 91/2022 od 11.10.2022.)


  • Rešenje o iznosu poklon-vaučera za 2022. godinu
  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2022. godinu
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja gradske opštine Mladenovac za školsku 2022/23. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex