Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 91/2021 od 22.10.2021.)


  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje Privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za kompleks "Zmaj", gradska opština Zemun
  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o podizanju spomenika knezu Lazaru Hrebeljanoviću u Lazarevcu
  • Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika knezu Lazaru Hrebeljanoviću u Lazarevcu
  • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac iz 2020. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o Četvrtoj izmeni Cenovnika usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex