Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 91 od 30.07.2020.)


  • Plan detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B (retenzija), gradske opštine Zemun i Novi Beograd
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - faza I1, opština Voždovac, za blok između ulica Vojvode Stepe, Pukovnika Purića, Jove Ilića i Lepeničke

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex