Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 91 od 10.10.2019.)


  • Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 1. novembra 2019. godine do 1. aprila 2020. godine (u zimskim uslovima)
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o desetoj dopuni i jedanaestoj izmeni i dopuni cenovnika usluga preduzeća sa odlukama
  • Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o. Beograd
  • Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje zanatske škole, Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex