Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 90/2022 od 07.10.2022.)


 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu
 • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o četvrtom rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Šesta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu sa oglasom
 • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2022/23. godine
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex