Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 90 od 09.10.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad
 • Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o sticanju, korišćenju, raspolaganju stanovima Opštine Stari grad
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolskih ustanova i osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju sa funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o promeni Statuta ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex