Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 90 od 04.12.2017.)


  • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 57/2013, 61/2014, 66/2014, 38/2015, 61/2016, 79/2016, 87/2016 i 90/2017)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)
  • UPUTSTVO JP "PUTEVI BEOGRADA" O NAČINU VRŠENJA ZIMSKE SLUŽBE NA ULICAMA I OPŠTINSKIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex