Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 9/2021 od 12.03.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Odluka o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. godine do 31. marta 2022. godine
 • Odluke o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije
 • Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja preduzetništva
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela prostorne celine područja Autokomande, gradska opština Voždovac
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalj- ne regulacije za deo područja Višnjice - Višnjički venac, gradska opština Palilula
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalj- ne regulacije naselja Busije, opština Zemun, za delove blokova 117 i 122
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica: Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i Glavne železničke stanice "Beograd centar", gradska opština Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex