Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 9 od 19.02.2020.)


 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o ustanovljenju nagrade Gradske opštine Čukarica "Matija Ban" i zahvalnice Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica
 • Rešenje o konstatovanju prestanka mandata članici Veća Gradske opštine Čukarica Violeti Jevđić
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex