Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 9 od 04.03.2019.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018 i 9/2019)
  • ODLUKA O REPROGRAMU I USLOVIMA OTPISA DELA DOSPELOG DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2019)
  • ODLUKA O UREĐIVANJU ZEMLJIŠTA I NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U OKVIRU PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2015 i 9/2019)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBIMA SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I ODREĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2019. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018 i 9/2019)
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2019. godini
  • Odluka o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
  • Odluka o izmeni Odluke o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru Projekta "Beograd na vodi"
  • Odluka o zaduženju Grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex