Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89/2023 od 12.11.2023.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Surčina, Gradska opština Surčin, za blokove 9, 10, 11, 12 i 13
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda koji su raspisani za 17. decembar 2023. godine
 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2023. godinu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju člana i sekretara Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Odluka o konstatovanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 4. programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa rada sa finansijskim planom Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex