Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89/2022 od 05.10.2022.)


 • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2022. godinu
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 1. novembra 2022. godine do 1. aprila 2023. godine (u zimskim uslovima)
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata v. d direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine "Novi Beograd"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju v. d. predsednika mesnih zajednica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex