Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89/2021 od 14.10.2021.)


 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2021. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku Nadzornog odbora Kulturnog centra "Čukarica"
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Kulturnog centra "Čukarica"
 • Peta izmena Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na području gradske opštine Sopot
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju Cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene, zelenila i dezinfekcije na javnim površinama za GO Surčin sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex