Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89 od 02.10.2019.)


  • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Palilula
  • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Barajevo
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo sa oglasom
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo
  • Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2019/2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Treći rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex