Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89 od 28.09.2018.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU I DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSEBNOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE CENTAR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU "BOŽIDARAC - 1947", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA DIREKTORA USTANOVE SPORTSKO REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR "VRAČAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ZAMENIKAPREDSEDNIKA/ PREDSEDNICE, ČLANOVA/ČLANICA I ZAMENIKA/ZAMENICA ČLANOVA/ČLANICA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENICE DIREKTORA USTANOVE SPORTSKO REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR "VRAČAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE CENTAR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU "BOŽIDARAC - 1947", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex