Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 89 od 29.11.2017.)


  • UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODABIR PRIORITETNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE ZA GAŠENJE KOTLARNICA, RADI PRIKLJUČENJA GREJNIH INSTALACIJA OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ILI NA DISTRIBUTIVNI SISTEM PRIRODNOG GASA I UTVRĐIVANJU USLOVA ZA PRENOS SREDSTAVA ZA OVE NAMENE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2017 i 89/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex