Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 88/2023 od 01.11.2023.)


  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje izborne liste kandidata za odbornike Skupštine Grada Beograda sa obrascima
  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje prijava za posmatranje rada Gradske izborne komisije u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda raspisanih za 17. decembar 2023. godine sa obrascima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex