Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 88/2021 od 11.10.2021.)


 • Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području Grada Beograda u periodu od 1. novembra 2021. godine do 1. aprila 2022. godine (u zimskim uslovima)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo privredne zone uz planiranu deonicu auto-puta E-75 i E-70 Dobanovci - Bubanj Potok, gradska opština Voždovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje blokova C2, C3, C6-9, za Blok 2, gradska opština Zvezdara
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Velika Moštanica, gradska opština Čukarica
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Rušanj, dela državnog puta IB reda broj 22 (Ibarske magistrale) i privredne zone uz državni put IB reda broj 22 (Ibarsku magistralu), gradska opština Čukarica
 • Rešenje Veća gradske opštine Mladenovac broj IV-00-06-4-35/1/2021 od 29. septembra 2021. godine
 • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o Trećoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga Preduzeća sa Odlukom
 • Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
 • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex