Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 88 od 24.07.2020.)


  • Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki
  • Pravilnik o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke, praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
  • Rešenje Gradskog veća Grada Beograda broj 34-500/20-GV od 23. jula 2020. godine
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju KCS "Čukarica - nova" sa potisnim vodom do prelivne građevine kod "Gospodarske mehane", gradske opštine Čukarica i Savski venac
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje stambene zone u severoistočnoj zoni naselja Zuce, gradska opština Voždovac
  • Ispravka Rešenja o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex