Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 88 od 01.10.2019.)


 • Poslovnik Gradske opštine Vračar
 • Odluka o Upravi Gradske opštine Vračar
 • Odluka o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Vračar
 • Odluka o ukidanju ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izmenama Odluke o zaštitniku/zaštitnici građana/građanki gradske opštine Savski venac
 • Odluka o načinu finansiranja poslova u oblasti predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja iz sredstava budžeta Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot
 • Aneks Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex