Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 87/2023 od 31.10.2023.)


  • Rešenje o utvrđivanju prava na platu, naknade i druga prava predsednika, članova i sekretara Privremenog organa Grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske pijace" na Odluku o privremenom umanjenju cena usluga sa Odlukom
  • Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana
  • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske
  • opštine Palilula u stalnom sastavu
  • Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritoriji gradske opštine Grocka
  • Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, Gradska opština Grocka - I faza
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o sedamnaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex