Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 87/2021 od 06.10.2021.)


 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Beograda sa javnim pozivom
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o imenovanju direktorke ustanove Centar za kulturu Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Aneks broj 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Beograd
 • Aneks I. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"
 • Aneks 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Infostan tehnologije"
 • Aneks I. Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Putevi Beograda"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex