Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 87 od 15.07.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kući legata
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje privredne zone „Auto-put” u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu - za blokove 42 i 48 u okviru bloka 53, gradska opština Novi Beograd
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda čiste vode Ø1200 duž ulica Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Peđe Milosavljevića, gradska opština Novi Beograd
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2020. godine
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex