Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 87 od 30.09.2019.)


  • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Surčin
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Posebnog programa Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex