Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 87 od 25.09.2018.)


  • Plan detaljne regulacije dela Višnjičke banje između ulica Slanački put i Drvarske česme, GO Palilula - 1. faza
  • Plan detaljne regulacije dela privredne zone zapadno od naselja Dobanovci, opština Surčin
  • Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i privodne infrastrukture u Sopotu, Gradska opština Sopot
  • Plan detaljne regulacije stanice sa snabdevanje gorivom na KP 5089/8 KO Novi Beograd


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex