Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86/2023 od 30.10.2023.)


 • Poslovnik Privremenog organa Grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika gradonačelnika grada Beograda - gradskog menadžera
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju dužnosti pomoćnika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa Grada Beograda
 • Poslovnik Gradske izborne komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex