Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86/2022 od 29.09.2022.)


  • Odluka o dopuni Odluke o neophodnosti iseljenja sa Planom preseljenja domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije "Vinča", kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji "Vinča"
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za područje privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blok između ulica: Marka Čelebonovića, saobraćajnice T6 i novoprojektovane saobraćajnice, Gradska opština Novi Beograd
  • Druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2022. godinu
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Novi Beograd", Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex