Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86/2021 od 27.09.2021.)


 • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o upotrebi imena, grba i zastave Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmeni Odluke o grbu i zastavi Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora broj 456-02 od 10. septembra 2021. godine o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" Beograd za 2021. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2020. godini
 • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabrana
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju direktorke Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, člana i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, člana i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika usluga JP Surčin-gas za fizička i pravna lica sa Odlukom i Dopunom Cenovnika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex