Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86 od 09.07.2020.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda
  • Izmene Poslovnika Gradskog veća grada Beograda
  • Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd održanih 21. juna 2020. godine
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata u Skupštini gradske opštine Grocka
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex