Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86 od 30.09.2019.)


 • Plan detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac (I faza)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Prodajne galerije "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju direktora Prodajne galerije "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za likovno obrazovanje
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za likovno obrazovanje
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja Nikole Tesle
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja Nikole Tesle
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara Teatar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara Teatar"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Gradski centar za fizičku kulturu"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Fondacije za mlade talente grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mlade talente grada Beograda
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex