Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 86 od 25.09.2018.)


  • IZMENE I DOPUNE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2011 i 86/2018)
  • ODLUKA O NEOPHODNOSTI ISELJENJA SA PLANOM PRESELJENJA DOMAĆINSTAVA KOJA ŽIVE U NEFORMALNOM NASELJU NA LOKACIJI DEPONIJE "VINČA", KAO I PONOVNOG USPOSTAVLJANJA IZVORA PRIHODA SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA NA DEPONIJI "VINČA" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex