Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 85/2023 od 26.10.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Omladinskom pozorištu "Dadov", Beograd
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2023. godinu
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Draganu Đokiću
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Milanu Ignjatoviću Rariju
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Aleksandri Danilović
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Branislavu Milićeviću
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Janošu Hegedišu
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Vladimiru Đurđeviću

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex