Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 85 od 25.09.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OBRAZOVANJA I DEČJE ZAŠTITE U GRADU BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016, 67/2017 i 85/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA DETETA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA KORIŠĆENJA KESA ZA ISPORUKU ROBE NA MESTU PRODAJE ROBA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex