Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84/2023 od 23.10.2023.)


  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2023. godinu
  • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Posebnog programa Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za korišćenje subvencija iz sredstava budžeta GO Lazarevac za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja JPKP "Lazarevac", Lazarevac za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa JPKP "Lazarevac" iz Lazarevca za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex