Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84/2022 od 29.09.2022.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2022. godini
  • Odluka o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o manifestacijama od značaja za Grad Beograd
  • Odluka o osnivanju Privrednog društva Sportski centar "Novi Beograd" d.o.o. Beograd
  • Izmene i dopune Plana mesta za postavljanje plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex