Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84/2021 od 15.09.2021.)


 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Beograda
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Beograda beogradskim sportskim organizacijama koje učestvuju u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2021. godine
 • Četvrta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, tražioca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa, koji borave u gradskoj opštini Obrenovac za period 2022-2026. godine
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti za upotrebu imena Gradske opštine Obrenovac
 • Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Beograd
 • Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Aneks IV Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex