Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84 od 03.07.2020.)


  • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci "Dimitrije Tucović"
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju konačnih rezultata glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac održanih 21. juna 2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex