Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84 od 27.09.2019.)


  • Instrukcija o postupanju budžetskih korisnika i gradskih opština grada Beograda u postupku pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
  • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Čukarica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex