Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84 od 21.09.2018.)


 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš - Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradske opštine Grocka i Sopot
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Žičke, Branka Krsmanovića, Kajmakčalanske i Dravske, gradske opštine Vračar i Zvezdara, za deo bloka između ulica: Žičke, Golubačke, Kajmakčalanske i Dravske
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks WEST 65, Gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Kneginje Zorke, Svetog Save, Ohridske i Bulevara oslobođenja, Gradska opština Vračar

Akti gradskih opština

ZEMUN

 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o nagrađivanju nastavnika i profesora zemunskih osnovnih i srednjih škola
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
 • Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju dva člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu i izboru novih članova Komisije

NOVI BEOGRAD

 • Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

BARAJEVO

 • Pravilnik o finansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Barajevo
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Gradske opštine Barajevo

Ispravke

 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Stefan Dečanski", Beograd


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex