Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 84 od 16.11.2017.)


  Akti gradskih opština

  ZVEZDARA

  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

  GROCKA

  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2017. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

  Ispravke

  • Ispravka ispravke Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex