Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 83/2023 od 23.10.2023.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac
  • Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu
  • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda, čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac
  • Odluka o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Gradska opština Obrenovac
  • Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Nadzornog - odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa javnim pozivom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex