Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 83/2021 od 10.09.2021.)


  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Ustanove Narodni univerzitet "Božidar Adžija" - u likvidaciji, za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji, za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji, za 2020. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
  • Rešenje o prestanku obavljanja dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex