Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 83 od 30.06.2020.)


  • Pravilnik o Upravi u Gradskom pravobranilaštvu Grada Beograda
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Odluka o dodeli odborničkih mandata
  • Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Rakovica, održanim 21. juna 2020. godine
  • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex