Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 83 od 26.09.2019.)


  • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu
  • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Obrenovac
  • Druga izmena Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu
  • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex